Rain drop detector

www
mamonick
Aktivní autor
Aktivní autor
Příspěvky: 54
Registrován: 20. září 2021, 13:47
Dal poděkování: 13 poděkování
Dostal poděkování: 8 poděkování

Re: Rain drop detector

Příspěvek od mamonick »

Dobře Ty! ;)
Já bych určitě měl zájem o kód. Pokud se dívám správně, senzory stanice máš na třech deskách.
já teď stavím meteo - zatím mám teplotu, tlak, vlhkost, pm2,5 a pm10.
No a chci přidat
 • senzor deště
 • úhrn srážek
 • síla větru
 • směr větru
Takže to je to, co máš Ty ;)

tiimsvk
Aktivní autor
Aktivní autor
Příspěvky: 97
Registrován: 06. květen 2021, 07:03
Dal poděkování: 2 poděkování
Dostal poděkování: 8 poděkování

Re: Rain drop detector

Příspěvek od tiimsvk »

Kód pre esp_wheaterstation s deep sleep: (tu sa nachadzaju senzory aj pre rychlosť a smer vetra)

Kód: Vybrat vše

substitutions:
 friendly_name: ESP-WheaterStation
 device_name: esp32-wheaterstation
 status_led: GPIO26

esphome:
 name: esp32-wheaterstation
 platform: ESP32
 board: esp32dev

# Enable logging
logger:
# level: WARN

# Enable Home Assistant API
#api:
mqtt:
 broker: '192.168.31.212'
 username: !secret mqtt_username
 password: !secret mqtt_password
 discovery: true
# discovery_retain: false
 birth_message:
  topic: $device_name/status
  payload: online
 will_message:
  topic: $device_name/status1
  payload: offline
 on_message:
  - topic: esp32-wheaterstation/ota_mode
   payload: 'ON'
   then:
    - deep_sleep.prevent: deep_sleep1

ota:
 password: "a2d4a7b35e971cf5e681d99856c37536"

wifi:
# power_save_mode: HIGH
 fast_connect: on
 ssid: "DreamLoveHome"
 password: "ZelenyDom2"
 manual_ip:
  # Set this to the IP of the ESP
  static_ip: 192.168.31.229
  # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
  gateway: 192.168.31.1
  # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
  subnet: 255.255.255.0
 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Esp32-Wheaterstation"
  password: "wheaterstation"

captive_portal:

#Status LED for connection
status_led:
 pin:
  # Blue LED
  number: ${status_led}

i2c:
  sda: 21
  scl: 22 #hnedy -> oranžovy
  scan: true
#  frequency: 100khz

sensor:
##CO2 sensor
# - platform: adc
#  pin: GPIO33
#  name: "${friendly_name} - CO2"
#  accuracy_decimals: 2
#  update_interval: 60s
#  filters:
#   - multiply: 1150
#  unit_of_measurement: 'ppm'
##CO2 sensor V
# - platform: adc
#  pin: GPIO33
#  name: "${friendly_name} - CO2 - V"
#  accuracy_decimals: 2
#  update_interval: 60s

## Wifi signal 
 - platform: wifi_signal
  name: "${friendly_name} Signal"
  update_interval: 240s
  filters:
   - multiply: 1.0

##Light sensor BH1750
 - platform: bh1750
  name: "${friendly_name} LUX"
  address: 0x23
#  measurement_duration: 128
  update_interval: 15s

##Temp sensor DHT22 - broken unplugged
# - platform: dht
#  model: AM2302
#  pin: GPIO5
#  temperature:
#   id: dht22_temp
#   name: "${friendly_name} DHT22 Temperature"
#   internal: true
#  humidity:
#   name: "${friendly_name} Humidity"
#   id: dht22_humidity
#  update_interval: 10s

##DEW POINT
 - platform: template
  name: "${friendly_name} Dew Point"
  icon: "mdi:thermometer"
  filters:
   - filter_out: nan
  unit_of_measurement: "°C"
  lambda: |-
   return (id(bmp280_temp).state - (100 - id(aht20_humidity).state) / 5); 

##BMP 280 sensor Pressure
 - platform: bmp280
#  iir_filter: 16x
  temperature:
   id: bmp280_temp
   name: "${friendly_name} BMP280 Temperature"
   oversampling: 16x
#   internal: true
  pressure:
   name: "${friendly_name} Pressure"
   oversampling: 16x
  address: 0x77
  update_interval: 10s

 - platform: aht10
#  update_interval: 30s
  temperature:
   name: "${friendly_name} AHT Temperature"
   id: aht20_temp
   accuracy_decimals: 1
   filters:
    - offset: -1.5
  humidity:
   name: "${friendly_name} Humidity"
   id: aht20_humidity
   accuracy_decimals: 1
   filters:
#    - offset: 8.0

 - platform: template
  name: "${friendly_name} Temperature"
  icon: "mdi:thermometer"
  unit_of_measurement: "°C"
  lambda: |-
   return (
    id(bmp280_temp).state
    +
    id(aht20_temp).state
   ) / 2;
  update_interval: 15s

# - platform: adc
#  pin: A0
#  name: "Water Pressure"
#  id: 'WaterPressure'
#  filters:
#  - offset: 0.5
#  - lambda: return x * 3.3 / 1024 #not sure if this should be the supply voltage of 5v or 3.3V
#  update_interval: 1s

##SOUND DETECT

##WIND SPEED
 - platform: pulse_counter
  pin: 
   number: GPIO27
   mode:
    input: true
    pullup: true
  unit_of_measurement: 'km/h'
  name: "${friendly_name} Wind Speed"
  icon: 'mdi:weather-windy'
  count_mode:
   rising_edge: DISABLE
   falling_edge: INCREMENT
  internal_filter: 13us
#  update_interval: 60s
  # rotations_per_sec = pulses / 2 / 60
  # circ_m = 0.09 * 2 * 3.14 = 0.5652
  # mps = 1.18 * circ_m * rotations_per_sec
  # mps = 1.18 * 0.5652 / 2 / 60 = 0,0055578
  filters:
#   - multiply: 0.0055578 =m/s
# km/h *3,6
   - multiply: 0.02000808
   #- sliding_window_moving_average:
   #  window_size: 2
   #  send_every: 1

##WIND DIRECTION
 - platform: adc
  id: source_sensor
  pin: GPIO39
#  name: ${friendly_name} ADC
  attenuation: 11db
  internal: true
  update_interval: 15s
  accuracy_decimals: 1
  filters:
   - multiply: 0.846153 # 3.9 -> 3.3V

 - platform: resistance
  sensor: source_sensor
  id: resistance_sensor_wind
  configuration: DOWNSTREAM
  resistor: 10kOhm
  internal: true
#  name: ${friendly_name} - Resistance Sensor
  reference_voltage: 3.9V
  accuracy_decimals: 1
  filters:
   - median:
     window_size: 7
     send_every: 4
     send_first_at: 3
   #- heartbeat: 30s
  on_value:
#SEVER
   - if:
     condition:
      sensor.in_range:
       id: resistance_sensor_wind
       above: 4000
       below: 5500
     then:
      - text_sensor.template.publish:
        id: wind_dir_card
        state: "SEVER"
      - sensor.template.publish:
        id: wind_heading
        state: 0.0
#SEVEROVÝCHOD
   - if:
     condition:
      sensor.in_range:
       id: resistance_sensor_wind
       above: 500
       below: 800
     then:
      - text_sensor.template.publish:
        id: wind_dir_card
        state: "SEVEROVÝCHOD"
      - sensor.template.publish:
        id: wind_heading
        state: 45.0
#VÝCHOD
   - if:
     condition:
      sensor.in_range:
       id: resistance_sensor_wind
       above: 1400
       below: 2200
     then:
      - text_sensor.template.publish:
        id: wind_dir_card
        state: "VÝCHOD"
      - sensor.template.publish:
        id: wind_heading
        state: 90.0
#JUHOVÝCHOD
   - if:
     condition:
      sensor.in_range:
       id: resistance_sensor_wind
       above: 2000
       below: 3000
     then:
      - text_sensor.template.publish:
        id: wind_dir_card
        state: "JUHOVÝCHOD"
      - sensor.template.publish:
        id: wind_heading
        state: 135.0
#JUH
   - if:
     condition:
      sensor.in_range:
       id: resistance_sensor_wind
       above: 7500
       below: 10000
     then:
      - text_sensor.template.publish:
        id: wind_dir_card
        state: "JUH"
      - sensor.template.publish:
        id: wind_heading
        state: 180.0
#JUHOZÁPAD
   - if:
     condition:
      sensor.in_range:
       id: resistance_sensor_wind
       above: 19500
       below: 21500
     then:
      - text_sensor.template.publish:
        id: wind_dir_card
        state: "JUHOZÁPAD"
      - sensor.template.publish:
        id: wind_heading
        state: 225.0
#ZÁPAD
   - if:
     condition:
      sensor.in_range:
       id: resistance_sensor_wind
       above: 15000
       below: 17500
     then:
      - text_sensor.template.publish:
        id: wind_dir_card
        state: "ZÁPAD"
      - sensor.template.publish:
        id: wind_heading
        state: 270
#SEVEROZÁPAD
   - if:
     condition:
      sensor.in_range:
       id: resistance_sensor_wind
       above: 11000
       below: 13000
     then:
      - text_sensor.template.publish:
        id: wind_dir_card
        state: "SEVEROZÁPAD"
      - sensor.template.publish:
        id: wind_heading
        state: 315.0

 - platform: template
  name: "${friendly_name} Wind Heading"
  id: wind_heading
  unit_of_measurement: "°"

##UV index
 - platform: adc
  id: adcuv
  pin: GPIO34
  attenuation: 11dB
  name: "UV Intensity"
  update_interval: 10s
  filters:
   # No value lower than 0
   - lambda: 'return max((float)0.99, x);'
   # No value greater than $max_resistance
   - lambda: 'return min((float)2.8, x);'
  unit_of_measurement: 'mW/cm^2'

 - platform: template
  name: "${friendly_name} UV Index"
  lambda: |-
    return ((id(adcuv).state - 1.0) * (15.0 - 0.0) / (2.8 - 1.0) + 0.0);
#   return ((id(adcuv).state - 0.99) * (15.0 - 0.0) / (2.8 - 0.99) + 0.0);
  update_interval: 20s
  unit_of_measurement: "UV"
  icon: 'mdi:sunglasses'
  filters:
   - calibrate_linear:
     # Map 0.0 (from sensor) to 0.0 (true value)
     - 0.2 -> 0.0
     - 0.49 -> 0.1
     - 1.4 -> 5.0
     - 3.5 -> 8.0
   - lambda: 'return max((float)0, x);'
   - filter_out: 0.0

text_sensor:
##WIND DIRECTION TEXT
 - platform: template
  name: "${friendly_name} Wind Direction"
  id: wind_dir_card

 - platform: template
  id: text_sound
  name: "${friendly_name} Sound Detect"
  lambda: !lambda |-
   if (id(sound_level).state) {
    return {"Silence"};
   } else {
    return {"Detected"};
   }
  update_interval: 60s

##LED BLUE
light:
 - platform: binary
  name: "${friendly_name} Led Shield"
  output: blue_led
#  effects:
#   - strobe:

output:
 - id: blue_led
  platform: gpio
  pin: GPIO26

switch:
##RESTART ESP
 - platform: restart
  name: "${friendly_name} Restart"

##SOUND DETECTED
binary_sensor:
 - platform: gpio
  id: sound_level
  pin: 33
  name: "Sound level"
  filters:
#   - invert:
   - delayed_on: 1s
   - delayed_off: 1s
  internal: true

##TIME
time:
 - platform: sntp
  timezone: "Europe/Bratislava"
##DEEP SLEEP
deep_sleep:
 id: deep_sleep1
 run_duration: 30sec
 sleep_duration: 1min
esp_airquality bez deep sleep senzory pre dážď, ktoré musia fungovať bez uspania

Kód: Vybrat vše

substitutions:
 device_name: ESP-AirQuality
 friendly_name: ESP-AirQuality
 device_description: "ESP-Airquality"
 hostname: 'esp-airquality'
 status_led: GPIO27

#Rain drop
 resistor_value: "9.9kOhm"
 
 # Value of the resistance at which a significant change is considered
 # to occur
 rain_detection_threshold: "4000"
 
 # If the resistance increases by this value, the sensor is considered
 # to be dry
 dry_detection_threshold: "4000"
 
 # When booting, if the resistance is lower this value, assume sensor is wet
 wet_resistance_when_booting: "30000"
 
 # +------------------------------+
 # | Delay between 2 rain measure |
 # +------------------------------+
 # In dry mode
 measure_interval_dry: "15000"
 
 # In wet mode
 # Must be large enough not to damage the tracks prematurely
 # but small enough to be reactive enough.
 measure_interval_wet: "30000"
 
 # Stabilization before reading the resistance
 # A too short delay will not allow to read the low resistances
 stabilization_delay: 4sec

esphome:
 name: $hostname
 platform: ESP32
 board: esp32dev
#Rain drop
 on_boot:
  then:
   - script.execute: test_resistance
   - script.execute: measure_loop
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
 reboot_timeout: 0s
ota:

web_server:
 port: 80

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password
 fast_connect: True
 manual_ip:
  static_ip: 192.168.31.190
  gateway: 192.168.31.1
  subnet: 255.255.255.0

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Esp-Airquality Fallback Hotspot"
  password: "GzcBzxK8Tctq"

captive_portal:

#RainDrop
globals:
 - id: measure_delay
  type: int
  restore_value: yes
  initial_value: $measure_interval_dry

script:
 - id: switch_off_battery_charge
  mode: single
  then:
   - switch.turn_off: battery_charger
 - id: begin_measure
  mode: single
  then:
   - switch.turn_on: resistance_bias
   - delay: $stabilization_delay

 - id: end_measure
  mode: single
  then:
   - switch.turn_off: resistance_bias

 - id: test_resistance
  mode: single
  then:
   - script.execute: begin_measure
   - script.wait: begin_measure

   - if:
     condition:
      lambda: "return id(resistance_sensor).state < $wet_resistance_when_booting;"
     then:
      - script.execute: its_raining

   - script.execute: end_measure
   - script.wait: end_measure

 - id: save_current_resistance
  then:
   - sensor.template.publish:
     id: latest_resistance_sensor
     state: !lambda "return id(resistance_sensor).state;"
   - sensor.template.publish:
     id: latest_average_resistance_sensor
     state: !lambda "return id(average_resistance_sensor).state;"

 # Currently:
 # * Rain is detected with the most recent value compared to a threshold
 # * To detect when it dries, we use the average

 # To be tested:
 # The lowest resistance that corresponds to a complete saturation
 # of the sensor is permanently recorded: If this value is not reached
 # but the resistance does not decrease during a period of time,
 # we know that it is not raining anymore.

 - id: update_average_values
  mode: single
  then:
   # Set the average resistance
   - if:
     condition:
      lambda: "return (id(resistance_sensor).state >= 0 && id(resistance_sensor).state <= 50000);"
     then:
      - sensor.template.publish:
        id: average_resistance_sensor
        state: !lambda "return id(resistance_sensor).state;"

 - id: measure
  mode: single
  then:
   - script.execute: begin_measure
   - script.wait: begin_measure

   # Init latest resistance value if not a number
   - if:
     condition:
      lambda: "return isnan(id(latest_resistance_sensor).state);"
     then:
      - script.execute: save_current_resistance
      - script.wait: save_current_resistance
   - if:
     condition:
      lambda: "return isnan(id(latest_average_resistance_sensor).state);"
     then:
      - script.execute: save_current_resistance
      - script.wait: save_current_resistance

   - script.execute: update_average_values

   # Test for raining
   - if:
     condition:
      for:
       time: 30sec
       condition:
        lambda: "return id(resistance_sensor).state + $rain_detection_threshold < id(latest_resistance_sensor).state;"
     then:
      - script.execute: its_raining

   # Test for drying
   - if:
     condition:
      lambda: "return id(average_resistance_sensor).state - $dry_detection_threshold > id(latest_average_resistance_sensor).state;"
     then:
      - script.execute: its_drying

   # Test for dry
   # We assume sensor is dry when current resistance == max resistance
   - if:
     condition:
      lambda: "return id(resistance_sensor).state > 45000;"
     then:
      - script.execute: its_dry

   - script.execute: end_measure
   - script.wait: end_measure

 - id: measure_loop
  mode: single
  then:
   - while:
     condition:
      lambda: "return true;"
     then:
      - script.execute: measure
      - script.wait: measure
      - delay: !lambda "return id(measure_delay);"

 - id: its_raining
  mode: single

  then:
   - script.execute: save_current_resistance
   - script.wait: save_current_resistance
   - homeassistant.event:
     event: esphome.its_raining
   - text_sensor.template.publish:
     id: text_status
     state: "Raining"
   - globals.set:
     id: measure_delay
     value: $measure_interval_wet

 - id: its_drying
  mode: single
  then:
   - script.execute: save_current_resistance
   - script.wait: save_current_resistance
   - text_sensor.template.publish:
     id: text_status
     state: "Drying"
   - globals.set:
     id: measure_delay
     value: $measure_interval_wet

 - id: its_dry
  mode: single
  then:
   - script.execute: save_current_resistance
   - script.wait: save_current_resistance
   - text_sensor.template.publish:
     id: text_status
     state: "Dry"
   - globals.set:
     id: measure_delay
     value: $measure_interval_dry

uart:
 - id: uart2
  rx_pin: GPIO14
  baud_rate: 9600
 
 - id: uart1
  rx_pin: GPIO17
  tx_pin: GPIO13
  baud_rate: 9600
 

i2c:
 sda: GPIO21
 scl: GPIO22
 scan: true

#Status LED for connection
status_led:
 pin:
  # Red LED on Cam Spot
  number: ${status_led}
  inverted: true

#as3935_i2c:
# irq_pin: GPIO16
# indoor: False
# spike_rejection: 5
#mqtt:
# broker: 192.168.31.212
# port: 1883
# username: admin
# password: admin
# client_id: "${device_name}"
# discovery: True
# client_id: hassio-mqtt-client
# discovery_retain: False
# birth_message:
# will_message:

text_sensor:
##RAIN DROPS
 - platform: template
  id: text_status
  name: "${friendly_name} Raining Sensor"
  lambda: |-
   return {"Dry"};
  icon: "mdi:water-circle"

#binary_sensor:
# - platform: as3935
#  name: "Storm Alert"

sensor:
# - platform: as3935
#  lightning_energy:
#   name: "Lightning Energy"
#  distance:
#   name: "Distance Storm"

##WIFI SIGNAL
 - platform: wifi_signal
  name: "${friendly_name} Signal"
  update_interval: 320s
  filters:
   - multiply: 1.0

##SMOKE DETECTOR
 - platform: adc
  name: "${friendly_name} Smoke Detector"
  pin: GPIO39
  update_interval: 60s        # You can change that
  filters:
   - multiply: 100
   - quantile:
     window_size: 7
     send_every: 4
     send_first_at: 3
     quantile: .5
  unit_of_measurement: "%"
  icon: "mdi:smoke"        # You can change that

##TEMP CHASE BATTERY
 - platform: adc
  id: ntc_adc_sensor
  pin: GPIO36
#  attenuation: 11db #(on esp32)
  update_interval: 5s
  internal: true

 - platform: resistance
  name: "${friendly_name} NTC Resistance"
  id: ntc_resistance_sensor
  sensor: ntc_adc_sensor
  configuration: DOWNSTREAM
  resistor: 10kOhm
  internal: true

 - platform: ntc
  name: "${friendly_name} Temperature Battery"
  sensor: ntc_resistance_sensor
  accuracy_decimals: 1
  calibration:
   - 1.580kOhm -> 58°C
   - 0.950kOhm -> 24°C
   - 0.012kOhm -> 1°C
#  filters:
#  - offset: -10

#RAIN DROPS
 - platform: adc
  id: source_sensor2
  pin: GPIO34
  name: ADC
  attenuation: 11db
  internal: true

  # It is important to have a low update interval so that
  # the measurement has time to be done correctly during
  # the activation of the voltage AND taking into account the median filter
  update_interval: 250ms

  filters:
#   - multiply: 0.846153 # 3.9 (11db attenuation full-scale voltage) -> 3.3V
   - median:
     window_size: 7
     send_every: 4
     send_first_at: 3

 - platform: resistance
  sensor: source_sensor2
  id: real_resistance_sensor
  name: "${friendly_name} Resistance"
  configuration: DOWNSTREAM
  resistor: $resistor_value
  reference_voltage: 3.3V
  internal: true
  icon: "mdi:omega"
  filters:
   # No value lower than 0
   - lambda: 'return max((float)1000, x);'
   # No value greater than $max_resistance
   - lambda: 'return min((float)50000, x);'
  on_value:
   then:
    - if:
      condition:
       lambda: |-
         return (
           id(real_resistance_sensor).state > 1000
           &&
           // <= is important to force the resistance to the max
           // in order to have a value to compare if the
           // resistance drops
           id(real_resistance_sensor).state <= 50000
         );
      then:
       - sensor.template.publish:
         id: resistance_sensor
         state: !lambda "return id(real_resistance_sensor).state;"

 - platform: template
  id: latest_resistance_sensor
  name: "${friendly_name} latest resistance"
  icon: "mdi:omega"
  unit_of_measurement: 'Ω'
  internal: true

 - platform: template
  id: latest_average_resistance_sensor
  name: "${friendly_name} latest average resistance"
  icon: "mdi:omega"
  unit_of_measurement: 'Ω'
  internal: true

 - platform: template
  id: resistance_sensor
  name: "${friendly_name} RainDrop Resistance"
  icon: "mdi:omega"
  unit_of_measurement: 'Ω'

 - platform: template
  id: average_resistance_sensor
  name: "${friendly_name} average resistance"
  icon: "mdi:omega"
  unit_of_measurement: 'Ω'
  filters:
   - sliding_window_moving_average:
     window_size: 5
     send_every: 5
   #- heartbeat: 2min
  internal: true

##CCS811 CO2 SENSOR
# - platform: ccs811
#  eco2:
#   name: "${friendly_name} eCO2"
#  tvoc:
#   name: "${friendly_name} TVOC"
#  address: 0x5A
#  update_interval: 120s
#  baseline: 0x06BD

 - platform: mhz19
  co2:
   name: "MH-Z19 CO2 Value"
  temperature:
   name: "MH-Z19 Temperature"
  update_interval: 10s
  automatic_baseline_calibration: false
  uart_id: uart1

##INA3221 DC current sensor
 - platform: ina3221
  address: 0x40
  channel_1:
   shunt_resistance: 0.1 ohm
   current:
    name: "${friendly_name} Current Solar"
    accuracy_decimals: 3
   power:
    name: "${friendly_name} Power Solar"
    accuracy_decimals: 3
    id: solar_power
   bus_voltage:
    name: "${friendly_name} Voltage Solar"
   shunt_voltage:
    name: "${friendly_name} - Shunt Voltage Solar"
    internal: true
  channel_2:
   shunt_resistance: 0.1 ohm
   current:
    name: "${friendly_name} Current Charger"
   power:
    name: "${friendly_name} Power Charger"
   bus_voltage:
    name: "${friendly_name} Voltage Charger"
   shunt_voltage:
    name: "${friendly_name} Shunt Voltage Charger"
    internal: true
  channel_3:
   shunt_resistance: 0.1 ohm
   current:
    name: "${friendly_name} Current Battery"
    accuracy_decimals: 3
   power:
    name: "${friendly_name} Power Battery"
    accuracy_decimals: 3
   bus_voltage:
    name: "${friendly_name} Voltage Battery"
    #low battery script
    on_value_range:
    - below: 3.0
     then:
      - switch.turn_on: battery_charger
    - above: 3.95
     then:
      - switch.turn_off: battery_charger
   shunt_voltage:
    name: "${friendly_name} Shunt Voltage Battery"
    internal: true

  update_interval: 10s
 - platform: total_daily_energy
  name: "${friendly_name} Solar Energy"
  power_id: solar_power

##SOLAR RADIATION
 - platform: template
  name: "${friendly_name} Solar Radiation"
  icon: "mdi:solar-power"
  unit_of_measurement: "(W/m2)/day"
  lambda: |-
   return (id(solar_power).state * (1 / (0.2 * 0.3)) * 24); 
#   watt*(1m2/(a*b))*24
   
#   1 kW/m2 × (24 h/day) = (24 kWh/m2)/day

##IKEA PM2.5 SENSOR
 - platform: pm1006
  pm_2_5:
   name: "${friendly_name} PM2.5"
   filters:
   - median:
     window_size: 7
     send_every: 4
     send_first_at: 3
#  update_interval: 15s
  uart_id: uart2

##RAIN SENSOR TIIM
 - platform: pulse_counter
  pin:
   number: GPIO19
   mode: INPUT_PULLUP
  unit_of_measurement: 'mm/min'
  name: "${friendly_name} Rainfall"
  icon: 'mdi:weather-rainy'
  id: rain_gauge
#  internal: true
  count_mode:
   rising_edge: DISABLE
   falling_edge: INCREMENT
  internal_filter: 13us
  update_interval: 60s
  filters:
   - multiply: 0.2794
  accuracy_decimals: 2

 - platform: total_daily_energy
  name: "${friendly_name} Rainfall Daily"
  power_id: rain_gauge
  unit_of_measurement: 'mm'
  icon: 'mdi:weather-rainy'
  # x60 To convert to aggregated rain amount
  filters:
   - multiply: 60
  accuracy_decimals: 2

switch:
##BATTERY CHARGER SWITCH
 - platform: gpio
  id: battery_charger
  restore_mode: ALWAYS_OFF
  pin:
   number: GPIO17
#   inverted: true
  name: "'${friendly_name} Battery Charger"
   
##LED CAM WHITE
 - platform: gpio
  pin: GPIO25
  name: "'${friendly_name} Led White"

##LED CAM RED
# - platform: gpio
#  pin:
#   number: GPIO27
#   inverted: true
#  name: "'${friendly_name} Led Red"

##RAIN DROP
 - platform: gpio
  id: resistance_bias
  name: "${friendly_name} RainDrop Test"
  icon: "mdi:power"
  pin:
   number: GPIO05
   mode: OUTPUT

##WHEATERSTATION SWITCH
 - platform: gpio
  restore_mode: ALWAYS_ON
  pin:
   number: GPIO13
#   inverted: true
  name: "'${friendly_name} WheaterStation"

##RESTART ESP32s
 - platform: restart
  name: "'${friendly_name} AirQuality"

##TIME
# Enable time component to reset energy at midnight

time:
 - platform: homeassistant
  id: homeassistant_time
A bonus kamera:

Kód: Vybrat vše

substitutions:
 # Modify variables based on your settings
 friendly_name: ESP-AirQuality-Cam

esphome:
 name: esp-airquality-cam
 
esp32:
 board: esp32dev
# framework:
#  type: arduino
#  version: 1.0.5

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:

#mqtt:
# broker: '192.168.31.212'
# username: !secret mqtt_username
# password: !secret mqtt_password
# discovery: true
# discovery_retain: false
# birth_message:
# will_message:

ota:
 password: "1d268f331a8ae2acf01f28b93624d651"

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password
 fast_connect: True
 manual_ip:
  static_ip: 192.168.31.162
  gateway: 192.168.31.1
  subnet: 255.255.255.0

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "Esp-Cam3 Fallback Hotspot"
  password: "7iNJ5ImnusGd"

captive_portal:

# ESP32-CAM
# resolution: VGA
# jpeg_quality: 10
# max_framerate: 10fps
# idle_framerate: 0.1fps
# vertical_flip: true
# horizontal_mirror: true

esp32_camera:
 name: "${friendly_name} Camera"
 external_clock:
  pin: GPIO0
  frequency: 20MHz
 i2c_pins:
  sda: GPIO26
  scl: GPIO27
 data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
 vsync_pin: GPIO25
 href_pin: GPIO23
 pixel_clock_pin: GPIO22
 power_down_pin: GPIO32
 resolution: 640x480

sensor:
# Wifi signal 
 - platform: wifi_signal
  name: "${friendly_name} Signal"
  update_interval: 120s
# Flashlight
output:
 - platform: gpio
  pin: GPIO4
  id: gpio_4
light:
 - platform: binary
  output: gpio_4
  name: "${friendly_name} Led"
  icon: "mdi:led-outline"

switch:
##RESTART ESP
 - platform: restart
  name: "${friendly_name} Restart"

 - platform: gpio
  restore_mode: ALWAYS_OFF
  pin: #GPIO12
   number: GPIO13
#   inverted: true

#   mode:
#    input: true
#    pulldown: true

  name: "${friendly_name} IR Light"
  icon: "mdi:spotlight-beam"
Samozrejme stále ju vylepšujem a po včerajších úravach odtial vypadli switche na nabijanie a manualny reštart ale ešte to nemam v kode opravené.
Ak budeš mať nejaké vylepšenia sem s nimi, ale asi do nového vlakna by som dal :)

mamonick
Aktivní autor
Aktivní autor
Příspěvky: 54
Registrován: 20. září 2021, 13:47
Dal poděkování: 13 poděkování
Dostal poděkování: 8 poděkování

Re: Rain drop detector

Příspěvek od mamonick »

Super! Díky moc. O víkendu na ty yamly kouknu podrobněji.

mamonick
Aktivní autor
Aktivní autor
Příspěvky: 54
Registrován: 20. září 2021, 13:47
Dal poděkování: 13 poděkování
Dostal poděkování: 8 poděkování

Re: Rain drop detector

Příspěvek od mamonick »

tiimsvk píše: 27. červenec 2022, 11:32 ...
Inak termal shield mam vyrobený zo zavitových tyči a podnosov pod kvetináče :D. Nemám zatial k dispozící 3D tlačiareň možno na vianoce :)
...
Tak já budu mít zítra vše vytištěno, tak jestli chceš, dám to tisknout znovu. Ty jsi poskytl kód (a doufám, že ještě i další rady v budoucnu), já Ti za to nabízím ten shield s držákem na raindrop.
A na zásilkovně se pak nějak domluvíme ;)

Odpovědět

Zpět na „ESPHome“