ESP32-S3-BOX-3

hardware podporující Assist Probouzecí slovo pro hlasové ovládání Home Assistant
kiklhorn
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 738
Registrován: 03. červenec 2021, 18:35
Dal poděkování: 84 poděkování
Dostal poděkování: 175 poděkování

Re: ESP32-S3-BOX-3

Příspěvek od kiklhorn »

Super, jak máš nastaveného asistenta? Konkrétně jaké TTS?

Snad za chvíli dodám upravený yaml s funkčním displejem, displej má reset na GPIO48, ale vypadá to že opravdu v obrácené polaritě. Ještě ladím.
Vše co si přinesu domů je buď Shelly, nebo to skončí buď pod ESPhome nebo pod Zigbee2mqtt.
Ajťák co pamatuje BBS a OS/2 Warp a je mu jedno o jaký systém nebo síťařinu běží.
HA OS jako jedna z Proxmox VM na Odroid H3+/64GB https://github.com/tteck/Proxmox

janchan
Aktivní autor
Aktivní autor
Příspěvky: 66
Registrován: 11. květen 2022, 18:54
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 8 poděkování

Re: ESP32-S3-BOX-3

Příspěvek od janchan »

TTS - Nabu Casa

kiklhorn
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 738
Registrován: 03. červenec 2021, 18:35
Dal poděkování: 84 poděkování
Dostal poděkování: 175 poděkování

Re: ESP32-S3-BOX-3

Příspěvek od kiklhorn »

Dávám pracovní verzi s displejem. Nejsem grafik, takže gradient pozadí je asi maximum.
Ještě upravuji aby to trochu vypadalo, aby se tam texty vešly celé. Jak se mi to povede tak kód opět dám sem do tématu.

Jak psal janchan tak zvukový výstup by měl být funkční při použití TTS Nabu Casa a funguje mi i přes piper
Snímek obrazovky 2023-11-11 145737.jpg
Při výskytu některých chyb o kterých si myslím že by se mohl vzpamatovat sám - se snažím o restart voice assistenta - posílám "start_continuous"
Viz podmínky v lambda pověšené na on_error komponenty.
To si myslím že v průběhu vývoje komponenty voice_assistant bude nadbytečné a možná i kontraproduktivní. Očekávám chování že pokud nastane nějaká recoverable chyba tak komponenta to udělá sama, jen zaloguje a zkusí obnovit. Tak jako je to dávno třeba u I2C sběrnice.


Kód: Vybrat vše

esphome:
 name: s3box3
 friendly_name: S3box3
 platformio_options:
  board_build.flash_mode: dio

esp32:
 board: esp32s3box
 framework:
  type: esp-idf
  sdkconfig_options:
   CONFIG_ESP32S3_DEFAULT_CPU_FREQ_240: "y"
   CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_64KB: "y"
   CONFIG_ESP32S3_DATA_CACHE_LINE_64B: "y"

# Enable logging
logger:
 hardware_uart: USB_SERIAL_JTAG
 level: DEBUG
 logs:
  component: ERROR

# Enable Home Assistant API
api:
 encryption:
  key: "jgVfSe0zIPTlfAEeM2zt5k2exvNL+6LK10sqsQ9qS3k="

ota:
 password: "94431478a5e4b99a956cb61f1a9dcda8"

wifi:
 ssid: !secret wifi_ssid
 password: !secret wifi_password

 # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
 ap:
  ssid: "S3Box3 Fallback Hotspot"
  password: "sDHiUghr0220"

captive_portal:

time:
 - platform: homeassistant
  id: hatime
  timezone: Europe/Prague

# dashboard_import:
#  package_import_url: github://esphome/firmware/voice-assistant/esp32-s3-box.yaml@main


binary_sensor:
 - platform: gpio
  pin:
   number: GPIO1
   inverted: true
  name: "Mute"

 - platform: gpio
  pin:
   number: GPIO0
   mode: INPUT_PULLUP
   inverted: true
  name: Top Left Button
  disabled_by_default: true
  on_click:
   - if:
     condition:
      switch.is_off: use_wake_word
     then:
      - if:
        condition: voice_assistant.is_running
        then:
         - voice_assistant.stop:
         - script.execute: reset_led
        else:
         - voice_assistant.start:
     else:
      - voice_assistant.stop
      - delay: 1s
      - script.execute: reset_led
      - script.wait: reset_led
      - voice_assistant.start_continuous:
 - platform: status
  id: api_connection
  filters:
   - delayed_on: 1s
  on_press:
   - if:
     condition:
      switch.is_on: use_wake_word
     then:
      - voice_assistant.start_continuous:
  on_release:
   - if:
     condition:
      switch.is_on: use_wake_word
     then:
      - voice_assistant.stop:

output:
 - platform: ledc
  pin: GPIO47
  id: backlight_output

light:
 - platform: monochromatic
  output: backlight_output
  name: LCD Backlight
  id: led
  restore_mode: ALWAYS_OFF
  disabled_by_default: true
  default_transition_length: 0s
  effects:
   - pulse:
     name: "Slow Pulse"
     transition_length: 250ms
     update_interval: 250ms
   - pulse:
     name: "Fast Pulse"
     transition_length: 50ms
     update_interval: 50ms

microphone:
 - platform: esp_adf
  id: box_mic

speaker:
 - platform: esp_adf
  id: box_speaker

voice_assistant:
 id: va
 microphone: box_mic
 speaker: box_speaker
 use_wake_word: true
 noise_suppression_level: 2
 auto_gain: 31dBFS
 volume_multiplier: 2.0
 vad_threshold: 3
 on_listening:
  - light.turn_on:
    id: led
    brightness: 100%
    effect: "Slow Pulse"
 on_tts_start:
  - light.turn_on:
    id: led
    brightness: 75%
    effect: "Slow Pulse"
  - text_sensor.template.publish: 
    id: line2
    state: !lambda return x;
 on_end:
  - delay: 100ms
  - wait_until:
    not:
     speaker.is_playing:
  - script.execute: reset_led
 on_error:
  - light.turn_on:
    id: led
    brightness: 50%
    effect: "Fast Pulse"
  - delay: 1s
  - script.execute: reset_led
  - script.wait: reset_led
  - lambda: |-
    if (code == "wake-provider-missing" || code == "wake-engine-missing") {
     id(use_wake_word).turn_off();
    }
    if (message == "Could not request start.") {
     id(restart_script).execute();
    } 
    if (message == "Unexpected error during wake-word-detection") {
     id(restart_script).execute();
    } 
  - text_sensor.template.publish: 
    id: line4
    state: !lambda return code;
  - text_sensor.template.publish: 
    id: line5
    state: !lambda return message;
 on_stt_end:
  - text_sensor.template.publish: 
    id: line1
    state: !lambda return x;
 on_tts_end:
  - text_sensor.template.publish: 
    id: line3
    state: !lambda return x;
 on_client_connected:
  - if:
    condition:
     switch.is_on: use_wake_word
    then:
     - voice_assistant.start_continuous:
     - script.execute: reset_led
 on_client_disconnected:
  - if:
    condition:
     switch.is_on: use_wake_word
    then:
     - voice_assistant.stop:
     - light.turn_off: led 

script:
 - id: reset_led
  then:
   - if:
     condition:
      switch.is_on: use_wake_word
     then:
      - light.turn_on:
        id: led
        brightness: 25%
        effect: none
     else:
      - light.turn_off: led

 - id: restart_script
  then:
   - voice_assistant.stop
   - delay: 1s
   - text_sensor.template.publish: 
     id: line4
     state: " "
   - text_sensor.template.publish: 
     id: line5
     state: " "
   - voice_assistant.start_continuous

switch:
 - platform: template
  name: Use wake word
  id: use_wake_word
  optimistic: true
  restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
  entity_category: config
  on_turn_on:
   - lambda: id(va).set_use_wake_word(true);
   - if:
     condition:
      not:
       - voice_assistant.is_running
     then:
      - voice_assistant.start_continuous
   - script.execute: reset_led
  on_turn_off:
   - voice_assistant.stop
   - lambda: id(va).set_use_wake_word(false);
   - script.execute: reset_led

external_components:
 # - source: github://pr#5230
  source: github://kiklhorn/esphome
  components: esp_adf
  refresh: 0s

esp_adf:
 # board: esp32s3box3
 board: esp32s3box

psram:
 mode: octal
 speed: 120MHzfont:
 - file: "gfonts://Roboto Condensed"
  glyphs: "!%()+,-/_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZŽŠČŘĎŤŇĚÁÍÉÓÚŮÝ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzμžščřďťňáěíóúůý₂³"
  id: font1
  size: 20

text_sensor:
 - id: line0
  platform: template
  on_value: 
   then:
    - component.update: my_display
 - id: line1
  platform: template
  on_value: 
   then:
    - component.update: my_display
 - id: line2
  platform: template
  on_value: 
   then:
    - component.update: my_display
 - id: line3
  platform: template
  on_value: 
   then:
    - component.update: my_display
 - id: line4
  platform: template
  on_value: 
   then:
    - component.update: my_display   
 - id: line5
  platform: template
  on_value: 
   then:
    - component.update: my_display   


spi:
 clk_pin: GPIO7
 mosi_pin: GPIO6
 

display:
 - platform: ili9xxx
  model: S3BOX
  update_interval: 30s
  id: my_display
  # backlight_pin: GPIO4 #tento parametr mohu vynechat, a na GPIO4 pověsit PWM a řídit jas 
  cs_pin: GPIO5
  dc_pin: GPIO4
  # reset_pin: GPIO48 #Negation needed... ignore 

  # https://esphome.io/api/light__state_8cpp_source
  lambda: |-
   for(auto i = 0; i<240; i++) {it.horizontal_line(0,i,320, my_blue.fade_to_white(i));}
   it.rectangle(0, 0, it.get_width(), it.get_height(),color_red);
   it.printf(60, 10, id(font1), "ESP32-S3-BOX-3");
   it.strftime(it.get_width()-2, 10, id(font1), color_green, TextAlign::TOP_RIGHT, "%H:%M", id(hatime).now());
   auto ledcolor = Color(id(led).remote_values.get_red()*255, id(led).remote_values.get_green()*255, id(led).remote_values.get_blue()*255);
   bool ledstatus = id(led).remote_values.get_state();
   int x = 2, y = 43, offs = 34;
   it.filled_circle(25, 25, 15, ledstatus ? ledcolor : color_black);
   it.printf(30, 0, id(font1), "%s", id(line0).state.c_str());
   it.printf(x, y, id(font1), "%s", id(line1).state.c_str());
   it.printf(x, y=y+offs, id(font1), "%s", id(line2).state.c_str());
   it.printf(x, y=y+offs, id(font1), "%s", id(line3).state.c_str());
   it.printf(x, y=y+offs, id(font1), color_red, "%s", id(line4).state.c_str());
   it.printf(x, y=y+offs, id(font1), color_red, "%s", id(line5).state.c_str());

color:
 - id: color_red
  red: 1
  green: 0
  blue: 0
 - id: color_green
  red: 0
  green: 1
  blue: 0
 - id: color_black
  red: 0
  green: 0
  blue: 0 
 - id: my_blue
  blue: 100%
 - id: my_red
  red: 100%
 - id: my_green
  green: 70%
 - id: my_white
  red: 100%
  blue: 100%
  green: 100%
 - id: my_yellow
  hex: ffff00
   
Vše co si přinesu domů je buď Shelly, nebo to skončí buď pod ESPhome nebo pod Zigbee2mqtt.
Ajťák co pamatuje BBS a OS/2 Warp a je mu jedno o jaký systém nebo síťařinu běží.
HA OS jako jedna z Proxmox VM na Odroid H3+/64GB https://github.com/tteck/Proxmox

janchan
Aktivní autor
Aktivní autor
Příspěvky: 66
Registrován: 11. květen 2022, 18:54
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 8 poděkování

Re: ESP32-S3-BOX-3

Příspěvek od janchan »

Ahoj díky.
Nahrán nový yaml.
Hlasové příkazy funkční.
Nyní se ale zadrhává při odpovědi stavu příkazu.
Místo zhasnuto vysloví jen "Z" a dál nic
U příkazu rozsviť odpoví jen "R", místo rozsvíceno
Místo Omlouvám se, ale nerozumím, vysloví "O .. ale nerozumím"
Na začátku věty se pokaždé na malou chvilku zadrhne.
V předchozí verzi tento problém nebyl.

Nevím jestli to má souvislost, ale v logu ESP se mi ukazuje info o "pipeline". To však nepoužívám, a nemám ani nainstalováno.

Kód: Vybrat vše

[17:33:23][D][voice_assistant:159]: Starting Microphone
[17:33:23][D][voice_assistant:395]: State changed from START_MICROPHONE to STARTING_MICROPHONE
[17:33:24][D][esp-idf:000]: W (1657801) AUDIO_PIPELINE: There are no listener registered

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657805) AUDIO_PIPELINE: audio_pipeline_unlinked

[17:33:24][D][esp-idf:000]: W (1657811) AUDIO_ELEMENT: [i2s] Element has not create when AUDIO_ELEMENT_TERMINATE

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657817) I2S: DMA queue destroyed

[17:33:24][D][esp-idf:000]: W (1657826) AUDIO_ELEMENT: [filter] Element has not create when AUDIO_ELEMENT_TERMINATE

[17:33:24][D][esp-idf:000]: W (1657832) AUDIO_ELEMENT: [raw] Element has not create when AUDIO_ELEMENT_TERMINATE

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657846) I2S: DMA Malloc info, datalen=blocksize=512, dma_buf_count=8

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657852) I2S: I2S0, MCLK output by GPIO2

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657858) ESP32_S3_BOX: I2S0, MCLK output by GPIO0

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657867) AUDIO_PIPELINE: link el->rb, el:0x3d036e04, tag:i2s, rb:0x3d037218

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657873) AUDIO_PIPELINE: link el->rb, el:0x3d036f78, tag:filter, rb:0x3d039258

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657879) AUDIO_ELEMENT: [i2s-0x3d036e04] Element task created

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657885) AUDIO_THREAD: The filter task allocate stack on external memory

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657892) AUDIO_ELEMENT: [filter-0x3d036f78] Element task created

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657899) AUDIO_ELEMENT: [raw-0x3d0370a8] Element task created

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657905) AUDIO_PIPELINE: Func:audio_pipeline_run, Line:359, MEM Total:16619827 Bytes, Inter:84924 Bytes, Dram:84924 Bytes[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657911) AUDIO_ELEMENT: [i2s] AEL_MSG_CMD_RESUME,state:1

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657917) AUDIO_ELEMENT: [filter] AEL_MSG_CMD_RESUME,state:1

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657925) RSP_FILTER: sample rate of source data : 16000, channel of source data : 2, sample rate of destination data : 16000, channel of destination data : 1

[17:33:24][D][esp-idf:000]: I (1657930) AUDIO_PIPELINE: Pipeline started
A pokud to jde, tak prosím aby se na displeji nezobrazovala IP adresa.
ESP32-S3-BOX-3-IP.jpg

kiklhorn
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 738
Registrován: 03. červenec 2021, 18:35
Dal poděkování: 84 poděkování
Dostal poděkování: 175 poděkování

Re: ESP32-S3-BOX-3

Příspěvek od kiklhorn »

IP je stejně jen na LAN... Zakomentuj nebo smaž blok

Kód: Vybrat vše

 on_tts_end:
  - text_sensor.template.publish: 
    id: line3
    state: !lambda return x;
Zvuk:
Zkus si pohrát s

Kód: Vybrat vše

- text_sensor.template.publish: 
- zakomentovat vždy celý blok.

a případně zakomentovat

Kód: Vybrat vše

    if (message == "Could not request start.") {
     id(restart_script).execute();
    } 
    
nebo

Kód: Vybrat vše

    if (message == "Unexpected error during wake-word-detection") {
     id(restart_script).execute();
    } 
A dej vědět jestli a co z toho na ten zvuk pomohlo
Vše co si přinesu domů je buď Shelly, nebo to skončí buď pod ESPhome nebo pod Zigbee2mqtt.
Ajťák co pamatuje BBS a OS/2 Warp a je mu jedno o jaký systém nebo síťařinu běží.
HA OS jako jedna z Proxmox VM na Odroid H3+/64GB https://github.com/tteck/Proxmox

janchan
Aktivní autor
Aktivní autor
Příspěvky: 66
Registrován: 11. květen 2022, 18:54
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 8 poděkování

Re: ESP32-S3-BOX-3

Příspěvek od janchan »

IP adresa odstraněna.
Se zvukem je to ale stále stejné, nic z toho co jsi mi napověděl nepomohlo.
Ještě jsem zjistil jednu věc. Pokud horním tlačítkem vypnu mic, tak po opětovném zapnutí už box "neslyší".
Musím box ručně bočním tlačítkem resetovat.

kiklhorn
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 738
Registrován: 03. červenec 2021, 18:35
Dal poděkování: 84 poděkování
Dostal poděkování: 175 poděkování

Re: ESP32-S3-BOX-3

Příspěvek od kiklhorn »

Můžeš zkusit...

Nahrát původní kód. vyzkoušet, přidat spi, vyzkoušet, přidat display bez lambda části, vyzkoušet... a zjistit kdy začne problém se zvukem.

Na mute se podívám časem, řeším teď lepší výpisy na displej.
Vše co si přinesu domů je buď Shelly, nebo to skončí buď pod ESPhome nebo pod Zigbee2mqtt.
Ajťák co pamatuje BBS a OS/2 Warp a je mu jedno o jaký systém nebo síťařinu běží.
HA OS jako jedna z Proxmox VM na Odroid H3+/64GB https://github.com/tteck/Proxmox

janchan
Aktivní autor
Aktivní autor
Příspěvky: 66
Registrován: 11. květen 2022, 18:54
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 8 poděkování

Re: ESP32-S3-BOX-3

Příspěvek od janchan »

Nahraný původní kód, vyzkoušeno - zvuk OK,
Přidáno spi, vyzkoušno - zvuk OK.
Přidán display bez lambda části, vyzkoušeno - začne se v odpovědích zadrhávat.

kiklhorn
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 738
Registrován: 03. červenec 2021, 18:35
Dal poděkování: 84 poděkování
Dostal poděkování: 175 poděkování

Re: ESP32-S3-BOX-3

Příspěvek od kiklhorn »

Super, tak podezření se potvrdilo, tohle já asi nevyřeším. Jedině pokud existuje nějaká jednoduchá cesta jak říct aby se o displej staralo druhé procesorové jádro.
Možná, když už máme url audia (ta line3), tak jej vzít a zavolat nějaký media player v homeassistant a předat mu url k přehrání.
Vše co si přinesu domů je buď Shelly, nebo to skončí buď pod ESPhome nebo pod Zigbee2mqtt.
Ajťák co pamatuje BBS a OS/2 Warp a je mu jedno o jaký systém nebo síťařinu běží.
HA OS jako jedna z Proxmox VM na Odroid H3+/64GB https://github.com/tteck/Proxmox

Uživatelský avatar
Pete30
Moderátor
Moderátor
Příspěvky: 2901
Registrován: 30. září 2020, 20:33
Dal poděkování: 152 poděkování
Dostal poděkování: 319 poděkování

Re: ESP32-S3-BOX-3

Příspěvek od Pete30 »

Jo to už jsem zmínil v jiném vlákně, hodit pod

Kód: Vybrat vše

 on_tts_start:
předání na jiný media_player, vyzkoušeno a funguje dobře.
A vypnout ten repro v box3.
Také bych chtěl testovat, ale stále jsem čekatel, tak nadcházející týden snad už ano :thx:
Pokud nejsem přítomen tak jsem na rybách ;)

Odpovědět

Zpět na „HW pro Probouzecí slovo“